Aanleiding onderzoek / survey

Sinds najaar 2018 studeer ik, Ruud Kruip, aan de postdoctorale opleiding tot Master City Developer (in deeltijd). Ik bevind mij nu in de afstudeerfase. In 2018 en 2019 mocht ik mij, als ingehuurd vastgoedontwikkelaar voor mijn toenmalige opdrachtgever, verdiepen in de nieuwbouwontwikkeling van een levensloopbestendig appartementencomplex in Rokkeveen Zoetermeer.

Het resultaat werd een luxe, woonklaar compact gebouw met volop aandacht voor integrale sociaal-maatschappelijke, levensloopbestendige en energetische kwaliteiten, zonder dat het als 'senioren- of bejaardencomplex' oogt: Résidence Zenobia. Ruim 360 belangstellenden bij voorverkoop, circa 60 inschrijvingen bij verkoop, 14 appartementen. Een bizarre belangstelling (aangenaam verrast door de aantallen en spreiding in de regio) voor vraaggestuurde woonklare woningen, waar alle leeftijdsgroepen zich thuis kunnen voelen, maar vooral gericht op 50-plus.

Ligt die bizarre belangstelling aan de doelgroep, of aan de sector? Met die vraag in het achterhoofd ben ik mij gaan verdiepen in het overheidsbeleid rondom levensloopbestendig wonen en zelfredzaamheid.

Overheidsbeleid

De overheid voert een zorgbeleid van 'Langer Zelfstandig Thuis'. Wie voldoende zelfredzaam is, heeft een eigen verantwoordelijkheid zorg te dragen voor een veilige en comfortabele woning. Een woning waar iemand kan blijven wonen tot het écht niet meer anders kan 'bij voorkeur' tot aan het overlijden. Verbouwingen aan uw bestaande woning die het beleid ondersteunen, zoals een traplift of douchezitje, kunnen mogelijk tot € 10.000,- vergoed worden door uw gemeente. Kost de aanpassing meer, dan is het overheidsadvies: verhuizen.

Onderzoeksresultaten Kadaster

Het Kadaster heeft recent onderzocht dat woningeigenaren ouder dan 75 jaar bij verkoop vaak tot 20% lager dan de realistische verkoopwaarde ontvangen, of in ieder geval bereid zijn een lagere verkoopprijs te accepteren. De gemiddelde huizenprijs in Nederland bedraagt ongeveer € 300.000,- (CBS, 2020). De 'kosten' bij verhuizen zijn met 20% minderopbrengst (circa € 60.000,-) dus fors hoger dan de € 10.000,- die een gemeente u maximaal vergoedt voor levensloopbestendig verbouwen.

Afstudeeronderzoek

Als Erasmus Universiteit Rotterdam, vanuit de opleiding tot Master City Developer, onderzoeken wij of en hoe particuliere woningeigenaren voorbereid zijn op het overheidsbeleid van zelfredzaam 'Langer Zelfstandig Thuis' wonen. Het aantal 65-plussers verdubbelt de komende 10 jaar, het aantal 80-plussers ook. Daarbij is met name de generatie van babyboomers (geboren 1945-1965) een interessante doelgroep met een goed pensioen en vitale levensinvulling. Wat een oudere woningeigenaar ook doet (verbouwen of verhuizen), effect op de woningmarkt zal het zeker hebben. En dus is het nuttig om in het kader van gebiedsontwikkeling dit overheidsbeleid nader te onderzoeken, wellicht om hierna meer vraaggestuurd beter op de behoeften in te kunnen spelen!?

De bij dit onderzoek horende enquete is inmiddels gesloten. Met totaal 959 bruto responses, waarvan 763 netto bruikbaar, is het minimum aantal reacties van 300 netto ruimschoots overschreden. Ongelofelijk dankbaar dat mijn netwerk hier overweldigend op gereageerd heeft! Ik ben op dit moment bezig de resultaten te verwerken. Wilt u meer weten, schrijf dan in op de samenvatting (licht vertraagd, medio september 2020) en/of eindresultaten (oktober 2020) via de aanmeldknop hierboven. Denkt u dat we zakelijk meer voor elkaar kunnen betekenen? Laten we een kop koffie drinken, via videobellen of live. Per 1 september 2020 ben ik fulltime beschikbaar voor nieuwe opdrachten als zelfstandig projectprocesmanager of in een aantrekkelijk loondienstverband.

Met hartelijke groet,
Ruud Kruip