Aanleiding onderzoek / survey | update: 15 mei 2020

Sinds najaar 2018 studeer ik, Ruud Kruip, aan de postdoctorale opleiding tot Master City Developer (in deeltijd). Ik bevind mij nu in de afstudeerfase.

 

De overheid voert een zorgbeleid van 'Langer Zelfstandig Thuis'. Wie voldoende zelfredzaam is, heeft een eigen verantwoordelijkheid zorg te dragen voor een veilige en comfortabele woning. Verbouwingen aan uw bestaande woning die het beleid ondersteunen, zoals een traplift of douchezitje, kunnen mogelijk tot € 10.000,- vergoed worden door uw gemeente. Kost de aanpassing meer, dan is het overheidsadvies: verhuizen.

 

Het Kadaster heeft recent onderzocht dat woningeigenaren ouder dan 75 jaar bij verkoop vaak tot 20% lager dan de realistische verkoopwaarde ontvangen. De gemiddelde huizenprijs in Nederland bedraagt ongeveer € 300.000,- (CBS, 2020). De 'kosten' bij verhuizen zijn met 20% minderopbrengst (circa € 60.000,-) dus fors hoger dan de € 10.000,- die een gemeente u maximaal vergoedt voor levensloopbestendig verbouwen.

 

Als Erasmus Universiteit Rotterdam, vanuit de opleiding tot Master City Developer, onderzoeken wij de wens en betalingsbereidheid van oudere woningeigenaren 'om te investeren in verbouwen' versus 'verkopen en verhuizen', in relatie tot het overheidsbeleid 'Langer Zelfstandig Thuis'. Het aantal 64-plussers verdubbelt de komende 10 jaar. Wat een oudere woningeigenaar ook doet (verbouwen of verhuizen), effect op de woningmarkt zal het zeker hebben. En dus is het nuttig om in het kader van gebiedsontwikkeling dit overheidsbeleid nader te onderzoeken. Mocht u denken de uitnodiging tot de survey gemist hebben; deze is pas van 1 juni 2020 (tot 31 juli 2020) online beschikbaar, maar thans reeds in voorbereiding.

 

Met hartelijke groet,
Ruud Kruip (student MCD15) en Jeroen van Haaren (afstudeerbegeleider)