Nov. 2020 – heden                Stichting Platform31 | Projectleider verstedelijking | Den Haag | 16 uur per week

  • Verantwoordelijk voor het projectprocesmanagement en inhoudelijke verdieping van twee projecten (“Regioversnellingsopgave Expertteam Woningbouw” en “Groen in de stad”) die een directe relatie hebben met woningbouwopgaven uit het Programma Stedelijke Transformatie

Okt. 2020 – dec. 2020          Maas Wijkontwikkeling BV | Ontwikkelingsmanager | Vlaardingen | 24 uur per week

  • Tijdelijke afgebakende opdracht, verantwoordelijk voor het reduceren van de longlist ‘mogelijke ontwikkellocaties’ door ruimtelijke, programmatische en financiële analyse op de plek. Totaal circa 30 locaties geanalyseerd, waarvan 3 interessant voor nadere uitwerking.
  • Rekenen en schrijven aan twee lopende tenders gebiedstransformatie in verstedelijking

Nov. 2017 – juni 2019          Dura Vermeer Bouw Zuid West BV | Projectleider levensloopbestendige woningbouw | Rotterdam
Ontwikkeling woonzorgzone Zenobia | Zoetermeer Rokkeveen | 24 uur per week

  • Nieuwbouw van een luxe levensloopbestendig appartementencomplex Résidence Zenobia (14 appartementen) en het woonzorgcomplex Floriadehof voor 64 dementerende senioren
  • Verantwoordelijk voor het grondcontract, het aansturen van het projectteam (12 fte), de financiële en programmatische haalbaarheid en het inpassen in de omgeving
  • Eerste aanspreekpunt voor externe partners, gemeentelijke organisatie en inwoners Zoetermeer, VAC Zoetermeer en zorginstelling Cardia

Jan. 2016 – april 2018          Dura Vermeer Bouw Zuid West BV | Projectleider wijktransformatie | Rotterdam
Revitalisatie De Nieuwe Vogelbuurt | Vlaardingen Holy Zuidoost | 32 uur per week

  • Verantwoordelijk voor de revitalisatie van achterstandswijk Vlaardingen Holy ZO naar duurzame wijk voor starters en jonge gezinnen ‘De Nieuwe Vogelbuurt’, van SO t/m realisatie, voor 120 nieuwbouw eengezinswoningen
  • Medeverantwoordelijk voor samenwerking met opdrachtgever woningcorporatie Waterweg Wonen en gemeente Vlaardingen, en het aansturen van het interne projectteam (9 fte)
  • Eerste aanspreekpunt voor afstemming rondom communicatie inzake participatie en placemaking van de nieuwe buurt incl. omgevingsmanagement