Ruud Kruip

WIJDELAND Duurzame Ontwikkeling: wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen

WIJDELAND™ ondersteunt haar opdrachtgevers in ruimtelijke vraagstukken met advies en interim project-procesmanagement in concept- en gebiedsontwikkeling. De mensen van WIJDELAND worden gedreven door professionaliteit, flexibiliteit, betrokkenheid en klantvriendelijkheid. Snel antwoord op de gestelde vraag, altijd een praktisch advies en geen onnodige overhead.

WIJDELAND is het bureau van ir. Ruud Kruip en maakt daarnaast gebruik van specialistische kennispartners. Daarmee is WIJDELAND in staat de kwaliteit te bieden van een topkantoor, tegen concurrende tarieven en met de snelheid van klein zelfstandig bureau. WIJDELAND draagt zorg voor rendement uit ruimte.

Doel is om gecompliceerde ruimtelijke vraagstukken in de breedste zin des woords verder brengen tot haalbare, uitvoerbare projecten en kansen te verzilveren. dat doen wij door mensen te binden, private en publieke belangen met elkaar in balans te brengen en naar oplossingen te sturen. Daar ligt onze kracht! Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen.

WIJDELAND heeft nadrukkelijk de aandacht voor de menselijke kant, de communicatie onderling, waarbij aandacht, respect, elkaar de ruimte geven en oprechte betrokkenheid belangrijke elementen zijn.

WIJDELAND werkt pragmatisch en komt snel tot de kern, zodat de klant niet onnodig veel tijd kwijt is aan ons, maar de ruimte krijgt om zich op andere werkzaamheden te kunnen concentreren.

WIJDELAND maakt hierbij gebruik van brede en tegelijkertijd diepe expertise op het gebied van ruimtelijk kapitaal, advisering, projectontwikkeling en interim management. Om alle facetten van “ruimte en vastgoed” te kunnen overzien, kent WIJDELAND een groot netwerk van zelfstandige specialisten welke flexibel en snel inzetbaar zijn.

ir. Ruud Kruip (1973)

"Ik krijg vastgelopen samenwerkingen en processen weer in beweging door sterke financiële rendementsanalyses te combineren met persoonlijke betrokkenheid, politiek/strategisch gevoel en organisatievermogen. Essentieel daarbij is om kansen in beeld te brengen en partijen een hernieuwd verlangen te laten delen. Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen."