Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen

PROFIEL

Welkom bij WIJDELAND, de onderneming van ervaren stedelijk ontwikkelaar, interim projectprocesmanager en financieel adviseur Ruud Kruip. Ik help vastgoedontwikkelaars, ontwikkelende bouwbedrijven en woningcorporaties met het zichtbaar maken, organiseren én implementeren van kansen in vastgoed- en gebiedsontwikkelingen: rendement uit mens en ruimte.

Stedelijke ontwikkeling is en blijft mensenwerk. We leven in een wereld waarbij samenwerken aan ruimtelijke opgaven andere talenten vereist dan simpelweg wat bakstenen stapelen. In dit samenspel krijgt niet iedereen altijd volledig zijn zin.​ Het vergt juist balanceren tussen private en publieke belangen, het verbinden van financiën aan marktontwikkeling, het ontwikkelen van visie en dit omzetten naar renderende projecten in zowel financiële als maatschappelijke zin. In dit speelveld kom ik goed tot mijn recht. Bij mij draait het om het samenwerkingsproces en samen bereiken van concrete, liefst tastbare, resultaten.

Onafhankelijk, zakelijk en creatief in:

  • Urban development: concept- & gebiedsontwikkeling

  • Strategisch Advies & ad interim Project-Procesmanagement
  • Financiële Haalbaarheidsanalyse en rendementsrekenen

  • Marketing, Vastgoedcommunicatie & Klantreizen

  • Woningcorporaties | ontwikkelingsmanagement sociale huisvesting

  • Nieuwbouw woningbouw, in het bijzonder levensloopbestendig bouwen

Kennismaken? Doe ik graag!
Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen. 

Résidence Zenobia
Levensloopbestendig ontwikkelen